Thai  Thai

อำเภอศรีสวัสดิ์ จ. กาญจนบุรี

ที่พักอำเภอศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

อำเภอศรีสวัสดิ์ การเดินทางจากทางหลวงหมายเลข 323 ถึงแยกแก่งเสี้ยนแล้วตัดเข้าทางหลวงหมายเลข 3199 ก็จะเข้าสู่อำเภอศรีสวัสดิ์ อำเภอที่เป็นเจ้าของเขื่อนศรีนครินทร์และป่าเขา อีกทั้งยังเป็นเจ้าของน้ำตกที่ขึ้นชื่อว่างามระดับประเทศถึงสองแห่ง การเดินทางท่องเที่ยวในอำเภอนี้ก็คือ การขับรถเที่ยวเพราะสถานที่แต่ละแห่งนั้นอยู่ห่างกัน ถนนสายนี้ยังขนานกับทะเลสาบของเขื่อนศรีนครินทร์ เส้นทางขึ้นลงภูเขา ทำให้สองข้างทางมีทัศนียภาพที่สวยงาม

Thai